Raluca Năstase – inginer

 

 

 

 

Curriculum vitae

Europass

 
   
Informaţii personale  
Nume / Prenume Maria-Raluca Nastase
Adresă(e) Bacau, bld.Sandu Ionita Sturza, nr. 18, sc. A, ap. 11
Telefon(oane) 0234576816 0234576816 0234576816
Fax(uri) 0740943204
E-mail(uri) ralunastase@yahoo.com
   
Naţionalitate(-tăţi) Romana
  Feminin
Data naşterii 1967-08-14, Bacau, judetul Bacau
   
Sex F
   
Experienţa profesională  
   
Perioada 2006 –  prezent
Funcţia sau postul ocupat Consilier I A
Activităţi şi responsabilităţi principale Proiecte din fonduri comunitare – evaluare, implmentare proiecte derulate prin Fondul European pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (FEADR)
Numele şi adresa angajatorului AFIR
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administratie centrala.

AFIR este instituţia acreditata de Comisia Europeana pentru funcţiile de avizare si implementare a proiectelor din fonduri europene

 

   

2006

Consilier principal

Verificare, aprobare cereri de sprijin pentru producatorii agricoli

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Administratie publica

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), unitate subordonata Ministerului Agriculturii, infiintata prin legea nr. 1/2004. Domeniu de activitate: Plati din fonduri europene – masuri de piata si interventie pentru agricultura, dezvoltare rurala si pescuit.

 

2004 – 2005

Director General

Managementul organizatiei; consultanta de afaceri; consultanta pentru accesarea fondurilor Uniunii Europene, Guvernului Romaniei, Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, Bancii Mondiale, etc;

Asociatia AGRIAS Bacau, Camera de Comert si Industrie Bacau

Management/Consultanta

Asociatia Oamenilor de Afaceri din Agricultura Bacau, sprijina, promoveaza, apara si sustine interesele patronilor din agricultura bacauana.

 

2002-2003

Director

Distribuirea de piese auto pentru pacurile auto ale rafinariilor de pe raza judetului Bacau

Rene Factor SRL Bacau

Comert

Societate comerciala profilata pe comertul cu piese auto.

 

1995 – 2002

Ofiter cont

Serviciul Operatiuni Bancare

Banc Post Sucursala Bacau, Bacau

Banci

Societate pe actiuni, cu strucrura actionariatului: EFG Eurobank Ergasias S.A.; Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD); Alti actionari. Capital social 665 miliarde ROL.Retea teritoriala 126 unitati.

 

 

Educaţie şi formare

 
   
Perioada 1998 – 2005
Calificarea / diploma obţinută Inginerie

Profil inginerie economica/Diploma de licenta

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Specializarea inginerie economica in domeniul mecanic.

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Bacau
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională (rubrică facultativă)
   
Aptitudini şi competenţe personale  
   
Limba(i) maternă(e) Romana
   
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare   Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba     Engleza   da   da   da   da
Limba            
  (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
   
Competenţe şi abilităţi organizatorice/sociale Consultanta pentru accesarea fondurilor de finantare ale: Uniunii Europene, Guvernului Romaniei, Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, Bancii Mondiale, etc.;

Elaborarea si implementarea proiectelor de finantare din fonduri europene si guvernamentale; coordonarea echipei de elaborare a proiectelor;

Managementul organizatiei, imbunatatirea rezultatelor pe termen lung;

Realizarea indicatorilor economici si imbunatatirea performantelor economice;

Promovarea organizatiei;
Operatiunile bancare lei-valuta;
Exploatarea programelor de marketing bancar;

Constituirea bazelor de date;

Respectarea eticii profesionale, a codurilor de tinuta si comportament intern;
Lucrul in echipa, disponibilitatea unui program de lucru flexibil.

   
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului -Word, Excel, Power point, etc
   
Permis(e) de conducere Nu  deţin un permis de conducere