Violeta Urban – cadru didactic universitar

 

 

INFORMAŢII PERSONALE URBAN Violeta
 violeta.urban@ugb.ro
Data şi locul naşterii 18 octombrie 1979, Bacău

Naţionalitatea  română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

03/2016-prezent

 

 

 

Lector universitar

Discipline: Managementul resurselor umane, Managementul resurselor umane în administrația publică, Managementul serviciilor,  Managementul serviciilor publice, Managementul aprovizionării şi vânzărilor, Tranzacţii comerciale, Economie în servicii

Universitatea George Bacovia, Bacău

 

04/2019-Prezent Expert pe termen lung, Proiect POCU/449/4/16/127303

Expert Monitorizare Grup ţintă

Universitatea George Bacovia, Bacău

 

04/2019-Prezent Expert pe termen lung, Proiect  POCU/89/3/7/107751

Expert Monitor functionare afaceri

Universitatea George Bacovia, Bacău

 

10/2017-02/2019 Expert pe termen lung, Proiect POCU/89/3/7/107751

Expert Monitorizare Grup ţintă

Universitatea George Bacovia, Bacău

 

03/2007-03/2016 Asistent universitar

Discipline: Managementul resurselor umane, Managementul serviciilor, Managementul aprovizionării şi vânzărilor, Tranzacţii comerciale, Management general pentru Specializările Management şi Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Universitatea George Bacovia, Bacău

 

01/2015-12/2015 Expert pe termen lung, Proiect POSDRU/173/6.1/S/148976

Contabil

SC Business Intelligence Total Solution SRL, Bacău

 

05/2015-11/2015 Expert pe termen scurt, Proiect POSDRU/173/6.1/S/148976

Lector Antreprenor social

Asociaţia Perspectivă Globală, Acţiune Locală, Bacău

 

 

10/2015-11/2015 Expert pe termen scurt, Proiect POSDRU/155/1.2/S/141278

Expert instituţional

UEFISCDI, Bucureşti

 

6/2012-12/2012 Expert pe termen scurt, Proiect POSDRU/86/1.2/S/63252

Organizare companii

Universitatea George Bacovia, Bacău

 

3/2012 Formator, disciplina Management şi reformă
Centrul de Instruire şi Consultanţă Labor din Slobozia, jud. Ialomiţa

 

10/2004–03/2007 Asistent universitar asociat
Universitatea George Bacovia, Bacău

 

10/2002–03/2007 Secretar facultate
Universitatea George Bacovia, Bacău

 

05/1999–01/2000 Secretar asistent
SC Iridor SRL, Bacău
EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

2005–2010 Diplomă de Doctor în management
Atestat Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (România)

 

2005–2008 Diplomă de licenţă, Domeniul  Ştiinţe administrative, Specializarea Administraţie publică
Emitent: Universitatea George Bacovia, Bacău

 

2003–2004 Studii postuniversitare, Certificat de absolvire Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Emitent: Universitatea Vasile Alecsandri, Bacău

 

2002–2004 Diplomă de Master, Specializarea Management Financiar-Contabil
Emitent: Universitatea George Bacovia, Bacău

 

1998–2002 Diplomă de licenţă, Profil Economic, Specializarea Managementul firmei
Emitent: Universitatea de Vest din Timişoara

 

1994–1998 Diplomă de bacalaureat
Emitent: Colegiul Naţional Vasile Alecsandri, Bacău

 

11/2015-12/2015 Certificat de absolvire, Curs Competenţe civice şi sociale
Emitent: APACA, Bacău

 

11/2015-12/2015 Certificat de absolvire, Cadru tehnic PSI
Emitent: TQM, Bacău

 

04/2014 Certificat de absolvire Manager proiect
Emitent: Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG SRL, Gura Humorului, judeţul Suceava

 

06/2013 Certificat de participare la programul de formare în didactica specialităţii în cadrul Proiectului POSDRU Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior,  Neptun, judeţul Constanţa
Emitent: Ministerul Educaţiei Naţionale

 

12/2011 Diplomă de participare la seminarul Utilizarea TIC în afaceri în cadrul Proiectului Întreprinzător în mileniul trei
Emitent: Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare, Bacău

 

10/2010–11/2010 Certificat de absolvire pentru ocupaţia de Formator
Emitent: SC INFOPROB SRL, Bacău

 

11/2005–12/2005 Certificat LCCI, International Qualification, Level 2 English for Business, Pass with Distinction
Emitent: International House, Bacău

 

11/2004–12/2004 Certificat European de Conducere a Computerului, ECDL
Emitent: ECDL România SA, Bacău

 

COMPETENŢE PERSONALE

 

Limba(i) maternă(e) română
Alte limbi străine cunoscute ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
engleză C2 C2 C1 B2 B2
LCCI
franceză B1 B1 B1 B1 B1
spaniolă A2 A2 A1 A1 A1
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar – B1/B2: Utilizator independent – C1/C2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

 

Competenţe de comunicare Lucru în echipă, schimb intercultural:

·         2007 – membru ISINI, Societatea Internaţională pentru Intercomunicarea Ideilor Noi, Boston, SUA

·         2007, 2008, 2011, 2012 –  cercetător asociat, Centru de Cercetare Financiar şi Monetar Victor Slăvescu, Bucureşti

·         25 aprilie – 1 mai 2010 – participare la mobilitate Program Erasmus, Teaching Staff Mobility. Instituţia gazdă: ISSA – Management Assistance (Universitatea din Navarra), San Sebastian, Spania

·         ianuarie – aprilie 2011 – trainner SPACE în competiţia internaţională în domeniul  turismului

·         2012 – 2014, coordonator Junior Achievement în cadrul Universităţii George Bacovia din Bacău (voluntar)

·         6 – 19 mai 2012 – coach în cadrul Programului Internaţional Intensiv Erasmus Value Driven Management I, România

·         6 – 17 mai 2013 – lector, coach, evaluator activităţi în cadrul Programului Internaţional Intensiv Erasmus Value Driven Management II, Inholland University of  Applied Sciences, Rotterdam, Olanda

·         1 – 6 iunie 2013 – participare la mobilitate Program Erasmus, Teaching Staff Mobility. Instituţia gazdă: Universitatea din Split, Croaţia

·         7-11 mai 2018 – participare la mobilitate Program Erasmus, International Staff Week – Curso de Español, Instituţia gazdă: Universitatea din Valladolid, Spania

·         20-24 mai 2019 – participare la mobilitate Program Erasmus, School for an International Staff Trening Week, Instituţia gazdă: Universitatea Politehnică din Valencia, Spania

 

Competenţe organizaţionale / manageriale Membru în comitete de organizare conferinţe:

·         Conferinţa Internaţională şi Interacademică ETC 2008, 17-18 iunie 2008, Bacău

·         The 10th ISINI Conference, Politics-Economics-Ethics Continuum for a Free, Stable and Moral Society, 17-19 decembrie 2009, Bacău

·         a II-a Conferinţă internaţională ETC, 6-8 mai 2010, Bacău

·         a III-a Conferinţă internaţională ETC, 13-14 mai 2011, Bacău

·         a IV-a Conferinţă internaţională ETC, 17-18 mai 2012, Bacău

·         Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu tema Cooperativele şi dezvoltarea durabilă într-o economie globală, mai 2012, Chisinău

·         Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu tema Prin cooperare spre dezvoltare durabilă, 21-22 iunie 2013, Chisinău

·         Conferinţa Ştiinţifică Internaţinală Controverse contemporane în domeniul economic şi tehnologic, 17-19 iunie 2014, Split, Croaţia

·         International scientific conference Europe 2020. Premises, projects, programs, 14-15 mai 2015, Bacău

·         Conferinţa Naţională „Devianţă şi Criminalitate. Evoluţie, Tendinţe şi Perspective”„Decret” – Ediţia 1, 19-20 noiembrie 2015, Bacău

·         Conferinţa „Devianţă şi criminalitate. Evoluţie, tendinţe şi perspective” (DECRET), Editia 2/2016, 24-25 noiembrie 2016, Bacău

·         Conferinţa Ştiinţifico-practică internaţională „Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional”, 21-22 septembrie 2017, Chişinău, Republica Moldova

·         Conferinţa Ştiinţifică internaţională „Un secol de capital românesc în Europa şi metamorfozele sale în era informaţională”, 10 -11 mai 2018, Bacău

·         Conferinţa Ştiinţifico-practică internaţională „Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective”, 13-14 septembrie 2018,  Chişinău, Republica Moldova

·         Conferinţa internaţională „Impactul globalizării asupra economiilor naţionale”, 14-15 noiembrie 2019, Bacău (vicepreşedinte Conferinţă)

 

Activitate redacţională:

·         2008 – 2010 – Secretar general de redacţie, Revista Economy Transdisciplinarity Cognition

·         2011 – prezent – Redactor şef adjunct, Revista Economy Transdisciplinarity Cognition

·         2017 – prezent – Director Editura Universităţii George Bacovia, Bacău

 

Membru în comitete ştiinţifice şi recenzor:

·         2012 – membru în comitetul ştiinţific şi recenzor, The 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2012) Slovacia,  3 – 7 decembrie

·         2013 – recenzor, The 1st Virtual Conference GV-CONF 2013, Macedonia, 8-12 aprilie

·         2013 – recenzor, SCIECONF 2013, Macedonia, 10-14 iunie

·         2013 – membru în comitetul ştiinţific şi recenzor, 2nd Electronic International Interdisciplinity Conference, Slovacia, 2-6 septembrie

·         2014 – membru în comitetul ştiinţific şi recenzor, the 2nd Virtual Conference GV-CONF 2014, Macedonia, 7-11 aprilie

·         2014 –  membru în comitetul ştiinţific şi recenzor, 3nd Electronic International Interdisciplinity Conference, Slovacia, 1-5 septembrie

·         2014 – membru în comitetul ştiinţific şi recenzor, the 2nd Human and Social Sciences at the Common Conference 2014, Slovacia, 17-21 noiembrie

·         2014 – membru în comitetul ştiinţific şi recenzor, the 3rd International Conference on Advanced Research in Scietific Areas 2014, Slovacia, 1-5 decembrie

·         2014 – membru în comitetul de recenzori, The 2nd International Virtual Multidisciplinary Conference, 15-19 decembrie

·         2015 –  membru în comitetul ştiinţific şi recenzor, the 3rd Human and Social Sciences at the Common Conference 2015, Slovacia, 5-9 octombrie

·         2015 –  membru în comitetul ştiinţific şi recenzor, The 4th Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2015) Slovacia,  9 – 13 decembrie

·         2016 –  membru în comitetul ştiinţific şi recenzor, Electronic International Interdisciplinity Conference, Slovacia, 8-12 august

·         2018 –  membru în comitetul ştiiţific şi recenzor, Human and Social Sciences at the Common Conference 2018, Slovacia, 24-30 septembrie

·         2018 –  membru în comitetul ştiiţific şi recenzor, ScieConf 2018, Macedonia, 25-29 iunie

·         2019 –  vicepreședinte Conferința internațională Economy Transdisciplinarity Cognition, ediția a 7-a, 14-15 Noiembrie, 2019,  The impact of globalization on national economies

 

Competenţe informatice Utilizator experimentat: organizare fişiere, procesare de text, calcul tabelar, baze de date, prezentări, internet şi poştă electronică

 

Alte diplome 2014 – Diplomă de participare, Curs Comunicare, Şcoala de Comunicare, Fundaţia Hanns Seidel, Bucureşti

2014 – Diploma Respect pentru comunitate oferită de Parteneriatul interjudeţean Oferă bucurie şi vei primi bucurie, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău

2015 – Diplomă Cetăţean al Societăţii Europene a Reciclării, Let’s Clean Up Europe

2015 – Diplomă participare Conferinţa Afaceri.ro,  Centrul  de Afaceri şi Expoziţional Bacău

Permis conducere – Categoria B, din noiembrie 1998

 Lucrări publicate

 Cărţi

 

 1. Puiu, Tatiana; Urban Violeta, Aprovizionarea tehnico-materială, Editura Universităţii George Bacovia, Bacău, 2009, ISBN 978-973-88260-5-2
 2. Puiu, Tatiana; Urban Violeta, Aprovizionarea tehnico-materială, Ediţia a II-a, Editura Universităţii George Bacovia, Bacău, 2011

 

Capitole în cărţi

 

 1. Păvăloaia, Willi (coordonator ştiinţific al volumului), Valoarea euristică a informaţiei în acţiunile manageriale, Editura Tehnopress, Iaşi, 2012, secţiunea II, capitolul 1, Cultura organizaţiilor şi implicaţiile acesteia în obţinerea avantajului competitiv, 351-404, ISBN 978-973-702-921-8
 2. Dimitriu, Mihail; Taşcă, Radu, Şocurile entropice şi dezvoltarea sustenabilă la nivel microeconomic, Editura Tehnopress, Iaşi, 2012, Coautor capitolele 3.1 şi 3.2, ISBN 978-973-702-920-1

 

Studii publicate în volume

 

 1. Elemente ale orientării strategice a întreprinderii (coautor), Volumul „Piaţa europeană – o provocare pentru firmele româneşti”, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 2007, ISBN 978-973-703-280-5
 2.  Managementul – sistem complex de influenţă asupra activităţii întreprinderii (coautor), Volumul „Piaţa europeană – o provocare pentru firmele româneşti”, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 2007, ISBN 978-973-703-280-5
 3. Sugestii privind analiza culturii manageriale (coautor), Volumul „Piaţa europeană – o provocare pentru firmele româneşti”, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 2007, ISBN 978-973-703-280-5

 

Articole

 

 1. Orientări în abordarea managementului comparat (coautor), Buletin Ştiinţific, Universitatea „George Bacovia” Bacău, anul IV, nr. 1/2003, ISSN 1454-5675;
 2. Modele ale culturii organizaţionale, Studii şi cercetări ştiinţifice, Seria Ştiinţe Economice, nr. 9/2004, Universitatea Bacău, ISSN 1224-9858;
 3. Cultura firmei, rezultat al sintezei propriilor componente sistemice (coautor), Buletin Ştiinţific, Universitatea „George Bacovia”, anul VII, nr. 1/2004, ISSN 1454-5675;
 4. Marfă – Ambalaj – Mediu (coautor), Buletin Ştiinţific, Universitatea „George Bacovia” Bacău, anul VII, nr. 1/2004, ISSN 1454-5675;
 5. Importanţa eticii în afaceri, Buletin Ştiinţific Universitatea „George Bacovia” Bacău, anul VIII, nr. 1/2005, ISSN 1454-5675;
 6. The characteristics of the managerial culture development, viewed as economic category, Universitatea „Alma Mater” din Sibiu, 2007, Volumul „Învăţământul şi cercetarea universitară, fundamente ale societăţii bazate pe cumoaştere”, ISSN 1843-8288;
 7.  Particularităţile dezvoltării culturii manageriale, ca şi categorie economică, Revista Ştiinţifică Studii Economice, anul I, nr. 1-2 (iunie)/2007, ISSN 1857-226X, Chişinău, 2007;
 8.  Contribuţii privind analiza culturii firmei, (coautor), Buletin Ştiinţific, Universitatea „George Bacovia” Bacău, anul X, nr. 1/2007, ISSN 1454-5675;
 9. Recenzie – „Afaceri clădite să dureze”, Jim Collins, Jerry Porras, Buletin Ştiinţific, Universitatea „George Bacovia” Bacău, anul X, nr. 1/2007, ISSN 1454-5675;
 10.  The decisive factors of the organization culture, Buletin Ştiinţific, Universitatea „George Bacovia” Bacău, anul XI, nr. 1/2008, ISSN 1454-5675 (B+);
 11.  The managerial culture viewed as economic category, Analele Universităţii din Oradea, Seria Ştiinţe Economice, TOM XVII, 2008, Vol. IV – Management and Marketing, ISSN 1582-5450 (B+);
 12.  The career and the managerial succession, Analele Universităţii din Oradea, Seria Ştiinţe Economice, TOM XVII, 2008, Vol. IV – Management and Marketing, ISSN 1582-5450 (B+);
 13. The Internal Touristic Traffic between 2006 and 2007 (coautor), Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Ştiinţe Economice, vol. LX, nr. 5C/2008, ISSN: 1224-6832 (B+);
 14. The Influence of the National and/or Regional Culture on the Culture of the Organization, Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Ştiinţe Economice, vol. LX, nr. 5C/2008, ISSN: 1224-6832 (B+);
 15. Aspects regarding the distribution strategy on the international industrial market (prim autor), Revista Economy, Transdisciplinarity, Cognition, Editura Universităţii „George Bacivia” Bacău, anul XI, nr. 2/2008, ISSN 1454-5675 (B+);
 1. Ethical management – competitive advantage relationship (prim autor), Revista Economy Transdisciplinarity Cognition, nr. 1/2009, ISSN 1454-5675 (B+);
 2. Study Regarding the Culture of Large Organizations from Romania in the End of 2008, (prim autor), Revista Economy, Transdisciplinarity, Cognition, Editura Universitatii George Bacovia, Bacau, vol XII, issue 2/2009, ISSN 1454-5675 (B+);
 3. Organizational Culture, as a Method of Attracting Foreign Investment and Obtain Competitive Advantage, Metalurgia Internaţional, vol. XV, Special Issue, nr. 8/2010, Editura Ştiinţifică FMR, ISSN 1582-2214 (ISI – Thomson Scientific Master Journal List, http://scientific.thomson.com/cgi-bin/jrnlst/jlresutls.cgi);
 4. Study Regarding Employer-Employee Relationship within the Romanian Organizations, during the period of economic and financial crisis (prim autor), în Proceedings of the 6th International Seminar on the Quality Management in Higher Education, Editor Costache Rusu, Book II, ISBN 978-973-662-566-4, ISBN vol. II 978-973-662-568-8, UT Press, Cluj-Napoca (ISI Web of Knowledge, http://isiwebofknowledge.com/);
 5. The Characteristics of the Culture in the Romanian Organizations (prim autor), în Proceedings of the 6th International Seminar on the Quality Management in Higher Education, Editor Costache Rusu, Book II, ISBN 978-973-662-566-4, ISBN vol. II 978-973-662-568-8, UT Press, Cluj-Napoca (ISI Web of Knowledge, http://isiwebofknowledge.com/);
 6. Importanţa implementării programelor de orientare profesională în universităţi (prim autor), în Volumul Conferinţei „Implemetarea sistemului de management al calităţii în cadrul învăţământului superior: aspecte practic şi ştiinţific”, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, 2010;
 7. The Influence of Economic and Financial Crisis on Tourism Services in Romania, (prim autor), Revista Economy, Transdisciplinarity, Cognition, Editura Universitatii George Bacovia, Bacau, vol 14, issue 1/2011, ISSN 2067-5046 (B+)
 8. Proposal for Organizing and Conduct Activities in Analysis Organizational Culture (prim autor), Revista Economy, Transdisciplinarity, Cognition, Editura Universitatii George Bacovia, Bacau, vol 14, issue 2/2011
 9. Aspecte teoretice privind cultura organizaţiei, Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, Chişinău, 2011, volumul al IX-lea, Partea 2, Isbn 978-9975-4207-8-5, pag. 294-307
 10. Study on the Criteria by wich High School Graduates Choose a University, (prim autor), Revista Economy Transdisciplinarity Cognition, Editura Universitatii George Bacovia din Bacau, ISSN 2067-5046, vol. 15, issue 1/2012 (BDI), pag. 371-377
 11. The Tourist Accommodation Capacity in Romania and the Main Tourism Indicators Registered in 2011 and in the First Months of 2012, (prim autor), Revista Economy Transdisciplinarity Cognition, Editura Universitatii George Bacovia din Bacau, ISSN 2067-5046, vol. 15, issue 1/2012 (BDI), pag. 378-387
 12. Soluţii de eficienţă economică şi dezvoltare durabilă prin valorificarea potenţialului resurselor regenerabile, (coautor), Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova Volumul XI, Partea 1-a. – 2012, ISSN 1857-1239, ISBN 978-9975-4095-0-6, pag. 246-252
 13. Eco-economia şi dezvoltarea durabilă în România, (coautor), Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova Volumul XI, Partea 1-a. – 2012, ISSN 1857-1239, ISBN 978-9975-4095-0-6, pag. 258-269
 14. VDM – a New Business Approach to Get Organizational Success and Long-term Survival (autor), Revista Economy Transdisciplinarity Cognition, Editura Universitatii George Bacovia din Bacau, ISSN 2067-5046, vol. 16, issue 1/2013 (BDI), pag. 84-89
 15. Analysis Regarding the Main Indicators of Labour Force in Romania, from the 1st of January 2012 to the 30th of September 2013 (autor), Revista Economy Transdisciplinarity Cognition, Editura Universitatii George Bacovia din Bacau, ISSN 2067-5046, vol. 16, issue 2/2013 (BDI), pag. 23-28
 16. Labour Force in Romania and the Strategies of the National Agency for Emloyment (autor), Conference Proceedings, ISBN 978-953-7220-15-0
 17. The Importance of Analysing the Employees’ Mood, (prim autor), Revista Economy Transdisciplinarity Cognition, Editura Universitatii George Bacovia din Bacau, ISSN 2067-5046, vol. 19, issue 1/2016 (BDI), pag. 40-45
 18. The Didactic Approach from the Managerial Perspective (coautor), Revista Economy Transdisciplinarity Cognition, Editura Universitatii George Bacovia din Bacau, ISSN 2067-5046, vol. 20, issue 1/2017 (BDI), pag. 23-29
 19. Dimension of the Tertiary Sector in the New Economy (autor), Revista Economy Transdisciplinarity Cognition, Editura Universitatii George Bacovia din Bacau, ISSN 2067-5046, vol. 21, issue 1/2018 (BDI), pag. 85-90
 20. Factors Influencing the Technical and Material Supply Activity (prim autor), Revista Economy Transdisciplinarity Cognition, Editura Universitatii George Bacovia din Bacau, ISSN 2067-5046, vol. 21, issue 2/2018 (BDI), pag. 18-25
 21. Sustainable Development and Non-financial Reporting of Companies (coautor), Revista Economy Transdisciplinarity Cognition, Editura Universitatii George Bacovia din Bacau, ISSN 2067-5046, vol. 22, issue 1/2019 (BDI), pag. 57-61
 22. The Management Process of the Employed Personnel (coautor), Revista Economy Transdisciplinarity Cognition, Editura Universitatii George Bacovia din Bacau, ISSN 2067-5046, vol. 23, issue 1/2020 (BDI), pag. 5-16
 23. Ceasing the Employment Contract, Revista Economy Transdisciplinarity Cognition, Editura Universitatii George Bacovia din Bacau, ISSN 2067-5046, vol. 23, issue 1/2020 (BDI), pag. 22-28

 

Participări la Conferinţe şi Simpozioane

 

9 mai 2003 – Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti Integrarea Europeană – Actualitate şi Perspectivă, Universitatea George Bacovia Bacău, Secţiunea Management, Marketing, Administraţie Publică, lucrarea Modele de cultură organizaţională (autor);

25-26 octombrie 2003 – Simpozionul Noi dimensiuni ale gestiunii economico-financiare în economia concurenţială, Universitatea George Bacovia Bacău, Secţiunea Decizii, previziuni şi strategii manageriale, lucrarea Modalitate de abordare în managementul comparat (coautor);

9-10 decembrie 2004 – Simpozionul Ştiinţific Internaţional Ştiinţele economice în perspectiva integrării europene, Universitatea George Bacovia Bacău, Secţiunea Management şi Administraţie Publică, lucrarea Cultura firmei, rezultat al sintezei propriilor componente sistemice (coautor);

– 9-10 decembrie 2004 – Simpozionul Ştiinţific Internaţional Ştiinţele economice în perspectiva integrării europene, Universitatea George Bacovia Bacău, Secţiunea Integrare Europeană şi Marketing, lucrarea Marfă – Ambalaj – Mediu (coautor);

– 15-16 decembrie 2005 – Simpozionul Ştiinţific Internaţional Inter şi transdisciplinaritate în cercetarea ştiinţifică, Universitatea George Bacovia Bacău, Secţiunea Management şi Marketing, lucrarea Importanţa eticii în afaceri (autor);

– 15-16 decembrie 2005 – Simpozionul Ştiinţific Internaţional Inter şi transdisciplinaritate în cercetarea ştiinţifică, Universitatea George Bacovia Bacău, Secţiunea Administraţie publică şi Asistenţă socială, lucrarea Codul etic (autor);

– 19-20 mai 2006 – Conferinţa Internaţională Economic Integration and Social Change, Universitatea George Bacovia Bacău, Secţiunea Management, Public Administration, Social Work, European Integration and Law , lucrarea Contribuţii privind analiza culturii firmei (coautor);

– 24-26 mai 2007 – Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Învăţământul şi cercetarea universitară – fundamente ale societăţii bazate pe cunoaştere, Universitatea „Alma Mater” din Sibiu, lucrarea The characteristics of the managerial culture development, viewed as economic category (autor);

iunie 2007 – Conferinţă Internaţională organizată de Universitatea Liberă Internaţională din Moldova şi Institutul de Investigaţii Strategice în Economie, Republica Moldova, Secţiunea Studii de Management, lucrarea Particularităţile dezvoltării culturii manageriale ca şi categorie economică (autor);

 • 22-26 august 2007 – Conferinţa Internaţională Managing Global Changes and Challenges (the 9th ISINI Conference), Universitatea George Bacovia Bacău, Secţiunea Management, lucrarea The Decisive Factors of the Organization Culture (autor);
 • 25-26 octombrie 2007 – Conferinţa Ştiinţifică Piaţa europeană – o provocare pentru firmele româneşti, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Secţiunea Rolul managementului în dezvoltarea economică regională, lucrarea Elemente ale orientării strategice a întreprinderii (coautor);
 • 25-26 octombrie 2007 – Conferinţa Ştiinţifică Piaţa europeană – o provocare pentru firmele româneşti, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Secţiunea Rolul managementului în dezvoltarea economică regională, lucrarea Managementul – sistem complex de influenţă asupra activităţii întreprinderii (coautor);
 • 25-26 octombrie 2007 – Conferinţa Ştiinţifică Piaţa europeană – o provocare pentru firmele româneşti, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Secţiunea Rolul managementului în dezvoltarea economică regională, lucrarea Sugestii privind analiza culturii manageriale (prim autor);
 • 30-31 mai 2008 – Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice Integrarea Europeană – Noi provocări pentru economia României, Ediţia a IV-a, Universitatea din Oradea, Subsecţiunea Management I, lucrarea The career and the managerial succession (autor);
 • 30-31 mai 2008 – Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice Integrarea Europeană – Noi provocări pentru economia României, Ediţia a IV-a, Universitatea din Oradea, Subsecţiunea Management II, lucrarea The managerial culture viewed as economic category (autor);
 • 1 iunie 2008 – Conferinţa Internaţională Competitivitate şi stabilitate în economia bazată pe cunoaştere, Universitatea din Craiova, Secţiunea Experienţă şi viziune în management, lucrarea Ethical management-competitive advantage relationship (autor);
 • 1718 iunie 2008 – Conferinţa Internaţională şi Interacademică ETC 2008 (Economy, Transdisciplinarity, Cognition), Universitatea George Bacovia Bacău, Universitatea Sakarya, Turcia, Secţiunea Business to Business Marketing, lucrarea Aspects regarding the distribution strategy on the international industrial market (coautor);
 • 5-7 noiembrie 2008 – Conferinţa Internaţională Science and Technology in the Context fo Sustainable Development, Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti, Secţiunea Management and Marketing, lucrarea The Internal Touristic Traffic between 2006 and 2007 (prim autor);
 • 5-7 noiembrie 2008 – Conferinţa Internaţională Science and Technology in the Context fo Sustainable Development, Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti, Secţiunea Management and Marketing, lucrarea The Influence of the National and/or Regional Culture on the Culture of the Organization (autor);
 • 17-19 decembrie 2009 – The 10th ISINI Conference, Politics-Economics-Ethics Continuum for A Free, Stable and Moral Society, organizată de Universitatea George Bacovia, Bacău, International Society for Intercommunication of New Ideas, Boston, SUA, Banca Naţională a Romaniei, Institutul Bancar Român, lucrarea Study Regarding the Culture of Large Organizations from Romania in the End of 2008 (prim autor);
 • 6-8 mai 2010 – a II-a Conferinţă internaţională ETC (Economy Trandisciplinarity Cognition) cu tema: Drept, Politici economice, Dezvoltare comunitară, organizată de Universitatea George Bacovia, Bacău şi Universidade do Estado do Rio de Janeiro Brazilia, lucrarea Analysis of internal tourist traffic between 2006 and 2009 (prim autor);
 • 8-9 iulie 2010The 6th International Seminar on the Quality Management in Higher Education, organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, România, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi şi CETEX (Centrul de Educaţie şi Formare Continuă), lucrarea Study Regarding Employer-Employee Relationship within the Romanian Organizations, during the period of economic and financial crisis (prim autor);
 • 8-9 iulie 2010The 6th International Seminar on the Quality Management in Higher Education, organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, România, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi şi CETEX (Centrul de Educaţie şi Formare Continuă), lucrarea The Characteristics of the Culture in the Romanian Organizations (prim autor);
 • 4-5 noiembrie 2010 – Conferinţa Ştiinţifico-Practică Internaţională Implementarea sistemului de management al calităţii în cadrul învăţământului superior: aspect practic şi ştiinţific, Ediţia a II-a, organizată de Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Republica Moldova şi Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, Chişinău, lucrarea Importanţa implementării programelor de orientare profesională în universităţi (prim autor);
 • 1314 mai 2011 – a III-a Conferinţă internaţională ETC (Economy Transdisciplinarity Cognition) cu tema Corporate Social Responsibility in a Permanent Changing World, organizată de Universitatea George Bacovia, Bacău şi Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, Bacău, lucrarea The Influence of Economic and Financial Crisis on Tourism Services in Romania, (prim autor);
 • 1718 mai 2012 – A IV-a Conferinţă Internaţională ETC (Economy Transdisciplinarity Cognition) cu tema Theoretical and methodological-practical challenges for the economic-juridical-administrative continuum, organizată de Universitatea George Bacovia, Bacău, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, Bacău, Poltava University of Economics and Trade, Ucraina, lucrarea The Tourist Accommodation Capacity in Romania and the Main Tourism Indicators Registered in 2011 and in the First Months of 2012 (prim autor);
 • 17-18 mai 2012 – A IV-a Conferinţă Internaţională ETC (Economy Transdisciplinarity Cognition) cu tema Theoretical and methodological-practical challenges for the economic-juridical-administrative continuum, organizată de Universitatea George Bacovia, Bacău, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, Bacău, Poltava University of Economics and Trade, Ucraina, lucrarea Study on the Criteria by Which High School Graduates Choose a University (prim autor);
 • 26-27 aprilie 2012 – International Scientific Conference, Co-operatives and Sustainable Development in a Global Economy, Chisinau, Republica Moldova, lucrarea Soluţii de eficienţă economică şi dezvoltare durabilă prin valorificarea potenţialului resurselor regenerabile (coautor);
 • 26-27 aprilie 2012 – International Scientific Conference, Co-operatives and Sustainable Development in a Global Economy, Chisinau, Republica Moldova, lucrarea Eco-economia şi dezvoltarea durabilă în România (coautor);
 • 21-22 iunie 2013 – International Scientific Conference, Through Cooperation – Towards Sustainable Development, Chisinau, Republica Moldova, lucrarea VDM – a New Business Approach to Get Organizational Success and Long-term Survival (prim autor);
 • 17-21 iunie 2014 – Conferinţa Ştiinţifică Internaţinală Controverse contemporane în domeniul economic şi tehnologic, Universitatea din Split, Croaţia, lucrarea Labour Force in Romania and the Strategies of the National Agency for Emloyment (autor);
 • 2 aprilie 2015 – Conferinţa Procesul de formare continuă a angajaţilor şi managerilor din administraţia publică, Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău, lucrarea Influenţa culturii instituţiilor publice asupra eficienţei şi eficacităţii activităţii acestora. Dezvoltarea competenţelor funcţionarilor publici în vederea conturării şi promovării culturii (autor);
 • 14-15 mai 2015 – International scientific conference Europe 2020. Premises, projects, programs, organizată de Universitatea George Bacovia, Bacău, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, Universitatea din Split, Croaţia, lucrarea The social economy in Romania, a study regarding the necessity of developing an inclusive economy (coautor);

– 10-11 mai 2018 – The Sixth International Conference – Economy Transdisciplinarity Cognition A century of Romanian capital in Europe and its metamorphoses in the informational era, organizată de Universitatea George Bacovia, Bacău, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, lucrarea Dimensions of the tertiary sector in the new economy (autor);

– 14-15 noiembrie 2019 – 7th Edition International Conference – Economy Transdisciplinarity Cognition THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON NATIONAL ECONOMIES organizată de Universitatea George Bacovia, Bacău, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, lucrarea Analysis of the Particularities of the Culture of the Organizations in Romania after 12 Years of Accession to the European Union and 11 Years from the Initiation of the World Economic and Financial Crisis (prim autor)