EDUCAȚIE

Viitorul Municipiului Bacău se formează în școli.

Dotarea corespunzătoare a școlilor și motivarea profesorilor și a elevilor să performeze în actul educațional este esențială pentru viitorul municipiului. Educația de calitate începe cu o infrastructură a unităților de învățământ la standarde europene, infrastructură care asigură confortul necesar unui act educațional performant, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi.

 

Tinerii băcăuani educați în școli moderne

Îmi propun să demarez un program multianual, cu finanțare publică, cât și prin atragere de investiții private, pentru modernizarea tuturor școlilor din Bacău. Din păcate, prea multe unități școlare nu au toate avizele legale pentru funcționarea în parametri normali și adesea folosesc construcții fără autorizații – aspect care poate produce incidente neplăcute și cu potențial de risc pentru elevi și profesori. Una dintre probleme este supraaglomerarea claselor, care nu se aerisesc corect. În funcție de necesități îmi propun să îmbunătățesc acest aspect prin sisteme moderne de ventilare și prin mărirea numărului de spații disponibile pentru clase. Digitalizarea claselor este acum o normalitate și trebuie să fim pregătiți.

 

OBIECTIVE

● Renovarea și modernizarea tuturor școlilor, într-un plan etapizat, elaborat alături de comunitate. Pandemia COVID-19 ne-a arătat că nu suntem nici pregătiți, nici performanți;
● Finanțarea completă și permanentă a consumabilelor/dotărilor din școli;

● Construcția de două noi creșe și înființarea a două centre de tineret.

BENEFICII

● Îmbunătățirea standardului calității actului educațional pentru copiii băcăuani;

●  Funcționarea școlilor în parametri normali, fără lipsuri;

●  Confort și siguranță crescută pentru copii, părinți și profesori;

●  Locuri noi de muncă

Grădinițe și creșe – modernizare și construcții noi

Extinderea naturală a Bacăului a fost mai rapidă decât capacitatea administrației locale de a-l dota cu infrastructura educațională necesară. Municipiul Bacău are un număr de 460 de locuri în creșe publice, deși numărul de înscrieri la grădiniță a variat în anii 2016-2017 în jurul a 4.553. Astfel, cartierele Gherăiești, CFR, Șerbănești sunt cele mai afectate de lipsa de locuri la grădiniță și creșă. Cartierele Izvoare și Tache sunt de asemenea slab deservite de instituții publice școlare pentru copii preșcolari. Îmi propun să construiesc creșe și grădinițe în aceste cartiere, astfel încât toți preșcolarii să aibă un loc modern, curat și bine dotat unde să-și înceapă educația, iar părinții băcăuani să aibă confortul și siguranța oferite de proximitatea acestor instituții. În paralel, în fiecare cartier voi găsi spații pentru a suplimenta numărul de locuri în creșe și grădinițe.

Program de vară public @ toți copiii băcăuani

Multe familii din Bacău nu au oportunități pentru îngrijirea copiilor preșcolari, astfel încât aleg să își ia concedii sau chiar să renunțe la serviciu (costurile unui serviciu privat pe timp de vară fiind apropiat cu salariul încasat). În acest timp, infrastructura școlară, creșe/grădinițe/școli, construite din banii băcăuanilor, stau închise. În mandatul meu îmi propun să creez un mecanism pentru a deschide școlile, creșele și grădinițele pe timpul verii pentru copii băcăuani. Printr-o metodă de închiriere/mandat de administrare, comunitatea băcăuană (părinți, ONG-uri) se vor putea organiza pentru a asigura supravegherea copiilor, dar și crearea unui program educațional/recreațional, inclusiv asigurarea hranei. Instituțiile de educație băcăuane trebuie să servească băcăuanii tot timpul anului și asta îmi propun să fac în mandatul meu.

Burse pentru elevi și studenți în industrii creative @ Bacău

Pentru stimularea excelenței și aprofundării educației în domenii cu mare valoare adăugată, unde există o cerere pe piață de muncă băcăuană, voi crea un sistem de burse și facilități care va pune la aceeași masă elevii, studenții, școlile, universitățile și mediul privat din Bacău.

 Termen 1 an, buget local

OBIECTIVE

● Construcția de noi creșe și grădinițe, pentru a deservi în principal cartierele Gherăiești, CFR, Șerbănești, Tache și Izvoare și de a suplini locurile necesare din toate cartierele;

● Gradinitile si creșele vor avea toate program prelungit cu o masa pe zi

● Modernizarea tuturor creșelor și grădinițelor existente;

● Program de vară complet pentru toate creșele și grădinițele (inclusiv școli gimnaziale unde există cerere).

BENEFICII

● Familiile beneficiare vor avea mai mult confort, siguranță și costuri mai mici pentru perioada antepreșcolară și preșcolară.

● Vom crea locuri de muncă locale prin aceste construcții noi

● Diminuarea traficului și a aglomerării din jurul creșelor și grădinițelor existente;

Investim în viitorul copiilor noștri @comunitatea decide

Din cauza modului în care programa școlară și sistemul național de educație sunt structurate, comunitatea locală, formată din profesori, părinți și asociațiile de părinți, administrație și mediul economic au doar o influență minimă asupra calității actului educațional. Voi crea un sistem permanent prin care comunitatea locală poate stimula atât profesorii, cât și elevii, pentru a oferi copiilor băcăuani o educație la cele mai înalte standarde de calitate, prin metode pedagogice moderne. Voi consulta permanent comunitatea pentru a crea o listă de priorități, care să fie dezvoltate pentru copiii noștri (ex: gândire critică, abilitatea de a învăța să înveți, apetit pentru risc), alături de experți în educație vom dezvolta o serie de teste standardizate, aplicabile elevilor periodic. În funcție de performanța măsurată obiectiv, din surse publice și private, voi crea un sistem de recompensare permanentă pentru profesori (stimulente financiare, oferirea de cursuri moderne de pedagogie), cât și pentru elevi. Scopul acestui demers este de a crea un sistem prin care băcăuanii au un cuvânt de spus în educația copiilor lor și pot stimula dezvoltarea unor aptitudini necesare pentru viitorul elevilor.

Învățământul dual @ Bacăul iubește meseriile

Bacăul are avantajul de a avea câteva licee profesionale. Din păcate, autoritățile locale nu au stimulat suficient învățământul dual, care asigură o bursă dublă pentru elevi, în timpul școlii, dar și un loc de muncă sigur ulterior. Din locurile disponibile în liceele profesionale din Bacău, doar 10% dintre acestea au fost, în 2019, destinate învățământului dual. Îmi propun să mă implic în dezvoltarea parteneriatelor cu cât mai multe companii băcăuane, prin intermediul învățământului dual, pentru a stimula și asigura forță de muncă, dar și pentru a oferi perspectiva unei cariere împlinite pentru generațiile viitoare.

Inventika @Soluții geniale pentru Bacău și România

Avansul tehnologic și informațional se va accelera în următorii ani, astfel încât multe dintre joburile actuale vor dispărea și slujbe noi vor fi inventate. Pentru a fi mai pregătiți pentru această fază a dezvoltării societății, este nevoie să stimulăm creativitatea și inovarea de la vârste fragede. Îmi propun să facilitez organizarea anuală a unei competiții locale de inventică pentru băcăuanii de toate vârstele. Mai mult, în colaborare cu Societatea Inventatorilor din România, voi facilita organizarea unui Festival Internațional de Inventică, la Bacău.

OBIECTIVE

● Stimularea profesorilor și elevilor prin burse și sisteme de recompensare de merit, atât pentru performanțe școlare, cât și pentru dezvoltarea de abilități;

● Tabere tematice pentru tinerii băcăuani, ca recompensă pentru performanță;

● Suportarea cursurilor de pregătire pedagogică modernă din fonduri publice;

● Concurs local și Festival Internațional de Inventică

BENEFICII

● Dezvoltarea educației băcăuane, cea mai bună investiție pe termen mediu și lung pentru viitorul municipiului;

● Economia băcăuană va crește, beneficiind de generațiile de tineri cu grad ridicat de calificare;

● Stimularea creativității și inovației.

Bacăul @Educație aplicată

Îmi propun să sprijin societatea civilă și mediul privat, pentru dezvoltarea de evenimente, caravane, dar și un muzeu permanent, toate dedicate promovării științei și educației aplicate. Aflându-se în competiție directă cu noile tehnologii, care oferă răspunsuri rapide și informații care se regăsesc în manuale, școala trebuie completată prin activități care să stimuleze apetitul tinerilor pentru știință, tehnologie, inginerie, matematică. Voi sprijini înființarea unei caravane STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică), care să meargă periodic prin toate școlile băcăuane, pentru a expune într-un mod atractiv și modern aplicații practice, cu scopul de a conștientiza și motiva tinerii băcăuani de necesitatea și oportunitatea oferite de o educație solidă. Împreună cu mediul privat și societatea civilă, voi sprijini construcția unui Muzeu al Științei în Bacău, care să prezinte expoziții permanente, dedicate tuturor ramurilor științei și educației. Expozițiile vor fi predominant interactive, cu scopul de a stimula imaginația și apetitul pentru educație pentru băcăuanii de toate vârstele. Muzeul Științei din Bacău va avea și o componentă de divertisment și va atrage vizitatori din toată Moldova. Ca primar al Bacăului, voi sprijini toate comunitățile din Bacău care activează în domeniul educației și științei aplicate, cum sunt acum ateliere de prototipare modernă, cluburile de robotică sau cluburile de programare aplicată. Comunitatea băcăuană poate oferi o gamă largă de activități extrașcolare, de mare interes pentru educația tinerilor și, pentru aceasta, administrația locală trebuie o sprijine și încurajeze permanent.

Centre de tineret

Voi înființa 4 centre de tineret, în locații din Bacău, alese chiar de tineri. Aceste centre comunitare vor fi un spațiu gratuit de întâlnire pentru tineri și pentru organizarea de evenimente și activități sociale, recreative, cât și extracurriculare. Centrele vor fi gestionate de către tineri, în special cei care doresc să își dezvolte aptitudinile manageriale.

Bugetul participativ @ tineri

Prin bugetul participativ voi implica generația tânără în decizia politică. Voi propune consiliului local ca o sumă din bugetul orașului să fie alocată elevilor băcăuani, pentru proiecte inițiate, dezbătute și votate de aceștia. Copiii noștri trebuie să crească responsabili și să învețe, din școală, că implicarea în viața comunității este o parte importantă a vieții lor.

Transport școlar dedicat @Bacăul

Traficul din Bacău crește în mod deosebit în orele dimineții și prânzului din zilele școlare. Pentru a veni în întâmpinarea părinților și a elevilor, voi înființa un sistem public de transport dedicat elevilor. Prin acest sistem, elevii băcăuani vor avea un sistem de transport dedicat cu microbuze, vor fi însoțiți de un polițist local sau agent de pază profesionist, care va prelua copiii din cartiere și îi va duce până în fața școlii. În prima fază, vom demara un proiect pilot și, dacă va reuși, îl vom extinde pentru toate școlile care îl vor solicita. Astfel, vom diminua aglomerarea traficului, părinții vor avea o grijă în minus pentru diminețile școlare, iar elevii vor ajunge rapid și în siguranță la școală și înapoi acasă.

OBIECTIVE

● Implicarea permanentă a comunității locale în stimularea și îmbunătățirea calității actului educațional în Bacău;

● Facilitarea unei caravane școlare pentru promovarea disciplinelor STEM – Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică;

● Facilitarea înființării unui muzeu interactiv al științei cu atractivitate națională – Muzeul Științei din Bacău;

● Sprijinirea cu resurse a tuturor organizațiilor non-profit din domeniul educației, în special educație aplicată;

● Creare a 4 centre de tineret;

● Bugetul participativ al tinerilor;

● Dezvoltarea cât mai amplă a învățământului dual;

● Sistem dedicat de transport școlar;

BENEFICII

● Creșterea gradului de performanță școlară și pregătire educațională pentru tineri;

● Asigurarea unei forțe de muncă pregătită;

● Diminuarea abandonului școlar;

● Creare de locuri de muncă noi;

● Asigurarea infrastructurii necesare pentru activitățile recreative și extracurriculare pentru tinerii băcăuani

Înapoi la capitolele programului pentru Bacău – Lucian Stanciu-Viziteu